Lan truyền trong tiếng Anh là gì?
Giáo dục

Lan truyền tiếng anh là gì? Lan truyền trong Marketing

Lan truyền tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé.

Lan truyền trong tiếng Anh là gì?

  • Lan truyền tiếng Anh là “circulate” – động từ
  • Từ đồng nghĩa: get about, buzz,..
  • Ví dụ: the spread of the wrong was increasing in the newspapers.

( Sự lan truyền về những tin đồn thất thiệt ngày càng nhiều trên các mặt báo.)

Lan truyền trong tiếng Anh là gì?

Định nghĩa Lan truyền là như nào?

Động từ: 

  • Move or cause to move continuously or freely through a closed system or area.

( Di chuyển hoặc nguyên nhân để di chuyển liên tục hoặc tự do qua một hệ thống hoặc khu vực khép kín.)

  • Pass or cause to pass from place to place or person to person.

(Vượt qua hoặc nguyên nhân để truyền từ nơi này sang nơi khác hoặc người này sang người khác.)

  • to be distributed or sold, especially over a wide area.

(được phân phối hoặc bán, đặc biệt là trên một khu vực rộng lớn.)

  • Library Science. to lend (books and other materials) to patrons of a library for a specified period of time.

(Thư viện Khoa học. cho khách hàng quen của thư viện mượn (sách và các tài liệu khác) trong một khoảng thời gian nhất định.)

Các từ vựng có liên quan

Communicable Có thể lan truyền
Incommunicative Không lan truyền
Afloat Lan truyền đi
Infection Ảnh hưởng lan truyền 
abnormal propagation   lan truyền bất thường
back propagation Lan truyền ngược
incommunicativeness tính không lan truyền
dispersal / propagation sự lan truyền
infectiousness tính dễ lan truyền
Spreads được lan truyền
Go Viral đang lan truyền

Lan truyền trong Marketing

Viral marketing (also known as viral marketing) is a form of marketing that follows the rules of information dissemination.

It is a business strategy that uses existing social networking platforms to promote products. Mention how consumers spread information about your business to others

However, this concept is often misunderstood and misused, because people seem to apply it to all situations without considering the concept of “virus”.

The viral advertising is personal and even if it comes from a certain sponsor the business is still not responsible for paying for the distribution.

The viral advertising is personal and even if it comes from a certain sponsor the business is still not responsible for paying for the distribution.

Most of the popular viral ads circulating online these days are paid ads by sponsored companies, launched on their own platforms.

Qua bài viết này, hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn về tiếng anh. Cảm ơn bạn đã xem bài chia sẻ này.

Nguồn: https://www.golddetectors.info/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *