Giáo dục

Coi nhẹ tiếng anh là gì? Một số ví dụ có liên quan đến từ coi nhẹ

Coi nhẹ tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé. => Xem thêm chủ đề giáo dục Coi nhẹ trong tiếng Anh là gì? Coi nhẹ tiếng Anh là “disregard” – /ˌdɪs·rɪˈɡɑrd/ Từ…

Ủng tiếng anh là gì? Một số từ vựng có liên quan

Ủng tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé. Ủng trong tiếng Anh là gì? Ủng tiếng Anh là “boots” Từ đồng nghĩa: wellington, cothurnus, jackboot, rotten,… Ví dụ: The old lady goes…

Tập khách hàng tiếng anh là gì? Từ vựng về tập khách hàng tiếng anh

Tập khách hàng tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé. Tập khách hàng trong tiếng Anh là gì? Tập khách hàng tiếng Anh là “customer file” Ví dụ: Apple is a long…

Trái ngang tiếng anh là gì? Một số ví dụ về trái ngàng tiếng anh

Trái ngang tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé. Trái ngang trong tiếng Anh là gì? Trái ngang tiếng Anh là “Absurd”- /əbˈsərd,əbˈzərd/ Từ đồng nghĩa: absurd, worsensial,.. Ví dụ: My uses…

Phiếu xét nghiệm tiếng anh là gì? Các từ vựng có liên quan về xét nghiệm

Phiếu xét nghiệm trong tiếng Anh là gì? Phiếu xét nghiệm tiếng Anh là “analysis certificate”. Từ đồng nghĩa: buck – tooth, clutch,.. Ví dụ: I’ve never seen such a host of bucktooth cretins.  ( Tôi chưa từng thấy ai…

Lan truyền tiếng anh là gì? Lan truyền trong Marketing

Lan truyền tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé. Lan truyền trong tiếng Anh là gì? Lan truyền tiếng Anh là “circulate” – động từ Từ đồng nghĩa: get about, buzz,.. Ví…

Hút ẩm tiếng anh là gì? Tại sao lại cần dùng chất hữu ẩm?

Hút ẩm tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé. Hút ẩm trong tiếng Anh là gì? Hút ẩm tiếng Anh là “Hygroscopic”. Từ đồng nghĩa: extract moisture, dehumidifier, desiccant,.. Ví dụ: Each…

Giấy nhám tiếng anh là gì? Các từ vựng có liên quan giấy nhám

Giấy nhám tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé. Giấy nhám trong tiếng Anh là gì? Giấy nhám tiếng Anh là “Sandpaper”. Từ đồng nghĩa: emery-paper, glass-paper,… Ví dụ: The fastest way…

Nếu có tiếng anh là gì? Một số mẫu câu có chứa cụm từ Nếu có

Nếu có tiếng Anh là gì? Một số câu điều kiện có từ “Nếu có”. Tôi may mắn hơn các bạn khác là được học trong môi trường quốc tế, được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ. Bài học…

Răng vẩu tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng anh liên quen đến răng

Răng vẩu tiếng anh là gì? Các bạn đã biết chưa, cùng bài viết tìm hiểu nhé. Răng vẩu trong tiếng Anh là gì? Răng vẩu tiếng Anh là “Lug teeth”. Từ đồng nghĩa: buck – tooth, clutch,.. Ví dụ:…