Chần chừ tiếng anh là gì ? Các từ vựng liên quan tính cách

276

Khi bạn cảm thấy chần chừ , bạn không biết phải làm gì, vì vậy thay vì hành động, bạn hãy chờ đợi một chút, chờ đợi thời gian của mình cho đến khi bạn tìm ra lựa chọn phù hợp nhất. Do dự sẽ khiến bạn chần chừ một chút.

Chần chừ tiếng anh là gì?

Chần chừ tiếng anh là: hesitant

chan-chu-tieng-anh-la-gi

Các từ vựng liên quan tính cách

 1. generous /’dʒenərəs/: rộng lượng
 2. good /gʊd/: tốt, giỏi
 3. gentle /’dʒentl/: hiền lành
 4. discreet /dis’kri:t/: cẩn trọng, kín đáo
 5. efficient /i’fi∫ənt/: có năng lực
 6. diligent /’dilidʒənt/: siêng năng
 7. courteous /’kə:tjəs/: lịch sự
 8. conscientious /,kɔn∫i’en∫əs/: chu đáo
 9. creative /kri:’eitiv/: sáng tạo
 10. clever /’klevə/: khéo léo
 11. courageous /kə’reidʒəs/: dũng cảm
 12. hospitable /’hɔspitəbl/: hiếu khách
 13. humble /’hʌmbl/: khiêm tốn
 14. cautious /’kɔ:∫əs/: cẩn trọng
 15. honest /’ɔnist/: thật thà, lương thiện
 16. intelligent /in’telidʒənt/: thông minh
 17. punctual /’pʌηkt∫uəl/: đúng giờ
 18. responsible /ri’spɔnsəbl/: có nghĩa vụ
 19. humorous /’hju:mərəs/: hài hước
 20. willing /’wiliη/: có thiện ý, sẵn lòng
 21. nice /nais/: xinh đẹp, dễ thương
 22. greedy /’gri:di/: tham lam
 23. freakish /’fri:ki∫/: đồng bóng
 24. egoistical /,egou’istikəl/: ích kỷ
 25. dishonest /dis’ɔnist/: không trung thực
 26. fawning /’fɔ:niη/: xu nịnh, bợ đỡ
 27. discourteous /dis’kə:tjəs/: bất lịch sự
 28. crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn
 29. cowardly /’kauədli/: hèn nhát
 30. tricky /’triki/: gian xảo

Ví dụ:

You seemed a bit hesitant about recommending that restaurant – is something wrong with it?

(Bạn có vẻ hơi chần chừ về việc giới thiệu nhà hàng đó – có gì sai với nó không)

Chần chừ ảnh hưởng như thế nào ?

Việc bạn chần chừ làm một thứ gì đó nhưng bạn lại khá do dự và không dám làm sẽ khiến bạn mất đi rất nhiều cơ hội đáng có. Bạn cũng có thể suy nghĩ đơn giản hơn thay vì mình sẽ làm việc đó rồi kết quả ra sao thì dù sao mình cũng đã làm và đã thử sau này cũng sẽ không hối hận. Nhưng việc chần chừ sẽ khiến bạn luôn sống khép mình và không dám làm bất cứ chuyện gì lớn lao cả, điều đó khá là tiêu cực trong lối sống hiện nay. 

Việc dám nghĩ dám làm sẽ khiến bạn mở lòng mình tập cho mình thói quen tự tin luôn khẳng định mình trước đám đông. 

Trước đây tôi cũng đã chần chừ một vài thứ và không dám thoát mình ra khỏi những việc cố định. Tôi đã từ bỏ công việc mình yêu thích chỉ vì tính chần chừ của mình khiến tôi tự ti rằng: “ mình sẽ làm việc này một cách tốt nhất chứ?” hoặc “Nếu làm việc này thì mình sẽ bỏ những thứ gắn bó với mình”,… những suy nghĩ tiêu cực làm tôi luôn chần chừ với mọi cơ hội đang đến với tôi. Sau khi tôi đánh mất cơ hội vốn có của mình thì nhìn lại tôi chẳng được gì ngoài những thứ cũ kĩ. Điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều và bắt đầu tôi thay đổi mọi thứ từ cách suy nghĩ cho đến xóa bỏ được tính chần chừ của mình. Luôn làm những thứ mình muốn bất chấp kết quả như thế nào thì sau này cũng không hối tiếc.

Hãy dám nghĩ dám làm, từ bỏ tính chần chừ và luôn làm tất cả mọi thứ thì bạn sẽ thành công.  

Nguồn : https://www.golddetectors.info/

 

Bình luận